Івано-Франківська Торгово-Промислова Палата

ІФТПП

(0342) 52-33-47

ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ

Сектор сертифікації та штрихового кодування надає послуги в сфері штрихового кодування.

 1. Укладання договорів про асоційоване членство в Асоціації Товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» та участь у всесвітній системи товарної нумерації GS1.
 2. Оформлення заявок на присвоєння Глобального номера товарної позиції (GTIN).
 3. Оформлення заявок на присвоєння товарній позиції ідентифікаційного номера GS1 обмеженої циркуляції для використання в межах України.
 4. Оформлення заявок на присвоєння Глобального номера розташування (GLN).
 5. Оформлення заявок на перереєстрацію Глобальних номерів товарних позицій (GTIN).
 6. Оформлення документів для перереєстрації членства в Асоціації Товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна».
 7. Надання консультацій з технічних та правових аспектів штрихового кодування.

Детальну інформацію Ви зможете отримати за телефоном:  (0342) 52-10-61, е-mail: info@cci.if.ua

СЕРТИФІКАТИ ПОХОДЖЕННЯ

Видачу сертифікатів походження виконує сектор сертифікації та штрихового кодування ІФТПП.

Сертифікат походження (Certificate of origin) підтверджує країну, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній обробці. Вимагається, як правило, митними органами країни, що імпортує, з метою здійснення тарифних і нетарифних мір реагування ввозу товару на митну територію відповідної країни.

Для підтвердження походження товарів/послуг застосовують такі форми сертифікатів:

 • Сертифікат походження загальної форми (англійською мовою) – звичайна форма сертифікату, яку видають на всі товари при експорті в країни,  зякими не обумовлені правила визначення країни походження товарів; також видають у разі, коли товар не має преференційного доступу на ринок країни імпорту та у випадках відсутності або тимчасового припинення пільг на українські товари.
 • Сертифікат походження загальної форми (російською мовою) – звичайна форма сертифікату, яку видають при експорті до країн СНД.
 • Сертифікат походження форми СТ-1 (російською мовою) – видають на товари, що експортуються до країн СНД, та задовольняють вимогам Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради голів Урядів СНД від 24.09.1993 та Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради голів Урядів СНД від 30.11.2000 р.
 • Сертифікат форми «А» (англійською або французькою мовою) - видають на товари, які підпадають під преференційний режим при експорті на ринки країн-донорів в рамках Генеральної Системи Преференцій.
 • Сертифікат походження на текстильні товари (англійською або французькою мовою) – видають на товари, які експортують до країн ЄС відповідно до положень Угоди між ЄС та Україною про торгівлю текстильною продукцією.
 • Сертифікат форми EUR-1, серія М (англійською мовою) – для експорту в Республіку Македонія видають згідно з положенням Угоди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною на підставі Висновку про походження товару, який є невід’ємною частиною сертифіката.
 • Сертифікат походження форми СТ-1 (українською мовою) застосовують в межах митної території України в разі потреби підтвердження українського походження товарів, які знаходяться в обігу в межах митної території України.
 • Сертифікат походження для засвідчення товарів, що експортуються до Мексиканських Сполучених Штатів та яким на території Мексики надаються преференції.
 • Сертифікат походження послуг сертифікат для підтвердження факту виконання послуги українським підприємством в межах або за межами митної території України.

 

Детальну інформацію Ви зможете отримати за телефоном: (0342) 52-10-61, е-mail: info@cci.if.ua

НЕДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР

Свідоцтво надійного партнера - додаткова гарантія для вітчизняних підприємств при проведенні переговорів з зарубіжними партнерами, заключенні контрактів, створенні СП, участі у Міжнародних тендерах.

Реєстр надійних партнерів - це недержавний реєстр українських підприємств, фінансовий стан яких свідчить про їх надійність як партнерів в підприємницькій діяльності в Україні та за її межами.

Зразок свідоцтва надійного партнера Зразок свідоцтва надійного партнера

До Недержавного реєстру включаються українські підприємства, що стабільно працюють, досягли відповідних результатів по найважливіших фінансово-економічних показниках, не мають заборгованостей перед кредиторами, підтвердили свою конкурентоспроможність.

Підприємства (незалежно від форми власності) повинні відповідати наступним вимогам:

 • підприємство є юридичною особою і зареєстровано належним чином;
 • підприємство є незбитковим впродовж останніх двох років;
 • підприємство не має простроченої заборгованості за банківськими кредитами;
 • економічні показники підприємства відповідають певним критеріям для внесення до Реєстру.

Для внесення до Недержавного реєстру ТПП України необхідно подати до Торгово-промислової палати України або регіональної ТПП:

 • заяву;
 • копії установчих документів;
 • реєстраційну карту по встановленій формі;
 • копії балансу підприємства - форма N 1 та звітів за формами NN 2, 3, 4, 5 (вся звітність річна);
 • довідку банку про відсутність простроченої заборгованості;
 • копію декларації про наявність валютних коштів на рахунках банків за кордоном;
 • згоду керівництва підприємства про надання третім особам інформації за конкретними пунктами реєстраційної карти;
 • документ про оплату за перевірку матеріалів для внесення до Недержавного реєстру.

Запрошуємо Ваше підприємство увійти до Недержавного реєстру.

Реєстраційна картка - Registration Card.doc

КАРНЕТ ATA

Карнет ATA - уніфікований міжнародний митний документ, який відповідно до положень Конвенції про тимчасове ввезення, укладеної у м.Стамбулі 26 червня 1990 року:

 • дозволяє звільнене від мита, митних зборів і податків тимчасове ввезення товарів протягом до одного року на території країн-учасниць міжнародної системи ATA (далі - країн-учасниць);
 • приймається митними органами країн-учасниць замість своїх національних митних документів;
 • є міжнародною чинною гарантією сплати країні-учасниці ввізного мита і податків згідно її національного законодавства у разі порушення режиму тимчасового ввезення.


Карнет ATA, виданий в Україні, являє собою книжку формату А4, зброшуровану з певної кількості аркушів різного призначення та кольору:

1. Верхня та нижня обкладинки зеленого кольору.
2. Відривні документи жовтого (для митних органів України як країни тимчасового вивезення товарів), білого (для митних органів країн тимчасового ввезення) і блакитного (для митних органів транзитних країн) кольорів.
3. Невідривні документи для кожного відривного документа відповідно жовтогобілого і блакитного кольорів.

Кількість відривних та невідривних документів, з яких комплектується книжка ATA, залежить від кількості країн тимчасового ввезення, а також кількості транзитних країн, через митну територію яких прямує вантаж.

1. Перша сторінка зеленої обкладинки містить на лицевій стороні офіційний серійний номер, термін дії карнета ATA, мету його застосування, країни, в яких передбачено його використання, печатку, дату та підпис уповноваженої особи торгово-промислової палати, яка видала карнет ATA, а також підпис (та печатку) власника карнета ATA.

Номер карнета АТА дублюється на всіх відривних та невідривних документах.

Друга сторінка зеленої обкладинки містить Загальний перелік товарів, засвідчений підписом уповноваженої особи і печаткою торгово-промислової палати, що видала карнет ATA. Загальний перелік товарів дублюється на всіх відривних документах і не може бути змінений після видачі карнета ATA.

За браком місця для надання Загального переліку товарів можуть використовуватися додаткові аркуші зеленого кольору. У цьому випадку додаткові аркуші повинні бути продубльовані у відповідному кольорі й для всіх відривних документів. На всіх додаткових аркушах до Загального переліку товарів має бути номер карнета ATA.

Третя сторінка зеленої обкладинки містить інструкції щодо користування карнетом ATA.

Четверта сторінка зеленої обкладинки містить перелік національних асоціацій-гарантів країн-членів міжнародної гарантійної мережі системи АТА та реквізити особи, що видала карнет АТА.

2. Жовтий відривний документ EXPORTATION/ВИВЕЗЕННЯ використовується при митному оформленні тимчасового вивезення товарів з України.

Жовтий відривний документ REIMPORTATION/ЗВОРОТНЄ ВВЕЗЕННЯ використовується при митному оформленні зворотнього ввезення товарів, що були тимчасово вивезені, до України.

Білий відривний документ IMPORTATION/ВВЕЗЕННЯ використовується при митному оформленні тимчасового ввезення товарів до країни/митної території тимчасового ввезення.

Білий відривний документ REEXPORTATION/ВИВЕЗЕННЯ використовується при митному оформленні вивезення раніше ввезених товарів із країни/митної території тимчасового ввезення.

Блакитні відривні документи TRANSIT/ТРАНЗИТ використовуються для митного оформлення товарів при його переміщенні територією транзитної країни/митної території.

3. Для кожного із вищезазначених відривних документів у складі карнета ATA передбачені невідривні документи відповідного кольору. Ці документи оформлюються службовцем митного органу разом із відривними документами, до яких вони належать.На відміну від відривних документів невідривні документи залишаються в карнеті ATA.

Більш повне уявлення про карнет ATA можна отримати завантаживши його формуляр-зразок з необхідними поясненнями.