Івано-Франківська Торгово-Промислова Палата

ІФТПП

(0342) 52-33-47

Сертифікати

Видачу сертифікатів походження виконує відділ сертифікації.
Сертифікат походження ( Certificate of origin) – підтверджує країну, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній обробці. Вимагається, як правило, митними органами країни, що імпортує, з метою здійснення тарифних і нетарифних мір регулювання ввозу товару на митну територію відповідної країни.
Сертифікат походження загальної форми (англійською мовою) – звичайна форма сертифікату, яку видають на всі товари при експорті в країни, з якими не обумовлені правила визначення країни походження товарів; також видають у разі, коли товар не має преференційного доступу на ринок країни імпорту та у випадках відсутності або тимчасового припинення пільг на українські товари.
Сертифікат походження загальної форми ( російською мовою) – звичайна форма сертифікату, яку видають при експорті до країн СНД.
Сертифікат походження форми СТ-1 ( російською мовою) – видають на товари, що експортуються до країн СНД, та задовольняють вимогам Правил визначення країни ( крім РФ) походження товарів , затверджених Рішенням Ради голів Урядів СНД від 24.09.1993 та Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради голів Урядів СНД від 30.11.2000 р.
Сертифікат форми EUR-1, серія М ( англійською мовою) – для експорту в Республіку Македонія видають згідно з положень Угоди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною на підставі Висновку про походження товару, який є невід’ємною частиною сертифіката.
Сертифікат походження форми У-1 ( українською мовою) застосовують в межах митної території України в разі потреби підтвердження українського походження товарів, які знаходяться в обігу в межах митної території України. br Сертифікат походження для засвідчення товарів,що експортуються до Мексиканських Сполучених Штатів та яким на території Мексики надаються преференції.
Сертифікат походження послуг сертифікат для підтвердження факту виконання послуги українським підприємством в межах або за межами митної території України.
Сертифікат вільного продажу : документ підтверджує, що продукт вільно без обмежень продається на території країни-експортера. Certificate of Free Sale.
Детальну інформацію Ви зможете отримати за телефоном :
(0342) 52-10-61, e-mail : info@cci.if.ua

Штрихкоди

Низка діючих нормативних документів України передбачає обов’язкове маркування товарів штриховими кодами.
Перелік таких товарів наведено у «Положенні про штрихове кодування товарів» Міністерства економіки України за №255 від 20.08.2002 року. Зокрема, обов’язковому маркуванню штриховими кодами підлягають:
алкогольні напої та тютюнові вироби,
примірники аудіовізуальних творів та фонограм,
лікарські засоби та інші товари, маркування яких штриховими кодами передбачене чинними законодавчими актами України.
Хоча вимоги нормативних документів не охоплюють усіх товарів, обов’язкову наявність штрихового коду на товарі зумовлюють потреби сучасних підприємств оптової та роздрібної торгівлі. Підприємство торгівлі просто не матиме змоги обліковувати товар без штрихового коду. Для ідентифікації кожної товарної позиції у всьому світі використовують Глобальний номер товарної позиції (Global Trade Item Number – GTIN). GTIN в Україні присвоює Асоціація «Дж Ес 1-Україна» (GS1 Україна), представництво якої знаходиться у Львівській торгово-промисловій палаті. Надамо компетентні консультації з технічних та правових аспектів штрихового кодування; Забезпечимо швидке та кваліфіковане оформлення документів, необхідних для членства в Асоціації та присвоєння ідентифікаційних номерів GTIN. Відповідно до всесвітніх нормативно-технічних документів GS1, за присвоєння GTIN у загальних випадках відповідає «організація, що володіє торговельною маркою («brand owner»), нормативно-технічною документацією (специфікаціями) на продукт, незалежно від того, де і ким продукт був вироблений».
Це може бути:
• виробник або постачальник – якщо компанія сама виробляє продукт або отримує його виробленим у будь-якій іншій країні та продає його під торговельною назвою, що належить виробникові або постачальникові;
• імпортер або підприємство гуртової торгівлі, якщо він отримує вироблений у будь-якій країні продукт та продає його під торговельною назвою, що належить компанії, а також у випадках, коли імпортер або підприємство гуртової торгівлі змінює продукт (наприклад, модифікуючи пакування);
• підприємство роздрібної торгівлі – якщо воно отримує продукт, вироблений у будь-якій країні і продає його під торговельною назвою, яка належить підприємству роздрібної торгівлі.
Детальну інформацію Ви зможете отримати за телефоном :
(0342) 52-10-61, e-mail : info@cci.if.ua

Карнета АТА

Карнет АТА – уніфікований міжнародний митний документ, який відповідно до положень Конвенції про тимчасове ввезення, укладеної у м. Стамбулі 26 червня 1990 року:
  • Дозволяє звільнення від мита, митних зборів і податків тимчасове ввезення товарів протягом до одного року на території країн-учасниць міжнародної системи АТА ( далі – країн-учасниць)
  • Приймається митними органами країн-учасниць замість своїх національних митних документів
  • Є міжнародною чинною гарантією сплати країні-учасниці ввізного мита і податків згідно її національного законодавства у разі порушення режиму тимчасового ввезення.

Карнет АТА, виданий в Україні, являє собою книжку формату А4, зброшуровану з певної кількості аркушів різного призначення та кольору:
1. Верхня та нижня обкладинки зеленого кольору.
2. Відривні документи жовтого ( для митних органів України як країн тимчасового вивезення товарів ), білого ( для митних органів країн тимчасового ввезення) і блакитного ( для митних органів транзитних країн) кольорів.
3. Невідривні документи для кожного відривного документа відповідно жовтого, білого і блакитного кольорів.

Кількість відривних та невідривних документів, з яких комплектується книжка АТА, залежить від кількості країн тимчасового ввезення, а також кількості транзитних країн через митну територію яких прямує вантаж
1. Перша сторінка зеленої обкладинки містить на лицевій стороні офіційний серійний номер, термін дії карнета АТА, мету його застосування, країни, в яких передбачено його використання, печатку, дату та підпис уповноваженої особи торгово-промислової палати, яка видала карнет АТА, а також підпис ( та печатку) власника карнета АТА. Номер карнета АТА дублюється на всіх відривних та невідривних документах Друга сторінка зеленої обкладинки містить Загальний перелік товарів, засвідчений підписом уповноваженої особи і печаткою торгово-промислової палати, що видала карнет АТА. Загальний перелік товарів дублюється на всіх відривних документах і не може бути змінений після видачі карнета АТА. За браком місця для надання Загального переліку товарів можуть використовуватися додаткові аркуші зеленого кольору. У цьому випадку додаткові аркуші повинні бути продубльовані у відповідному кольорі й для всіх відривних документів. На всіх додаткових аркушах до Загального переліку товарів має бути номер карнета АТА. Третя сторінка зеленої обкладинки містить інструкцію щодо користування карнетом АТА. Четверта сторінка зеленої обкладинки містить перелік національних асоціацій-гарантів країн-членів міжнародної гарантійної мережі системи АТА та реквізити особи, що видала карнет АТА.
2. Жовтий відривний документ EXPORTATION/ВИВЕЗЕННЯ використовується при митному оформленні тимчасового вивезення товарів з України Жовтий відрив документа REIMPOTATION/ЗВОРОТНЄ ВВЕЗЕННЯ використовується при митному оформленні товарів, що були тимчасово вивезені, до України. Білий відрив документ IMPORTATION/ВВЕЗЕННЯ використовується при митному оформленні тимчасового ввезення товарів до країни/митної території тимчасового ввезення.
Детальну інформацію Ви зможете отримати за телефоном :
(0342) 52-10-61, e-mail : info@cci.if.ua